Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 53: Classroom Lesson No. 105: Part III Reading Text

Slovenien har ett mycket viktigt geografiskt läge i Europa. Här korsar flera viktiga trafikleder varandra. Från Italien leder en väg till öst mot Balkan och till Pannoniska slätten. Och från Centraleuropa leder en väg till det Adriatiska havet. Slovenien ligger mitt i den nordliga tempererade zonen, mellan 46:e och 47:e breddgraden. Landet gränsar till Italien i väster, till Österrike i norr, till Ungern i nordöst och till Kroatien i söder. En liten del av Slovenien gränsar till det Adriatiska havet, där två vackra hamnar ligger och flera kända bad.

Historiskt är Slovenien uppdelat i 6 landskap, och politiskt i 8 distrikt och 77 kommuner. Landskapen i Slovenien är: Primorska med Gorica och Trieste ligger i västra Slovenien, Notranjska ligger sydväst om Ljubljana, Gorenjska ligger norr om Ljubljana, Dolenjska med Bela Krajina ligger söder om Sava, Štajerska sträcker sig norr om Sava till Mura, och öster om Mura ligger Prekmurje.övningen är gjord av flera studenterInga kommentarer: