Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 53: Classroom Lesson No. 105: Part 1 Dialogue - svenska

Student: Magistern, berätta något för oss om Sloveniens geografiska läge och ekonomiska betydelse.
Läraren: Ur geografiskt perspektiv är Slovenien ett viktigt transitområde. Genom landet går mycket viktiga trafikleder.
Student: Vilka trafikleder?
Läraren: Från Centraleuropa leder en väg till Adriatiska havet, och från väster går en väg från Italien till Balkan och det Pannoniska låglandet.
Student: Var ligger Slovenien geografiskt sett?
Läraren: Slovenien ligger mitt i den nordliga tempererade zonen, mellan den 46:e och 47:e breddgraden.
Student: Vilka länder gränsar landet till?
Läraren: I väst gränsar det till Italien, i norr till Österrike, i nordväst till Ungern, och i söder till Kroatien.
Student: Hur ser Sloveniens administrativa indelning ut?
Läraren: Vi skiljer mellan historisk och politisk indelning. Den historiska uppdelningen består av 6 landskap, och den politiska av 8 regioner och 77 kommuner.
Student: Vilka är Sloveniens landskap?
Läraren: Den västra delen av Slovenien inklusive Trieste och Gorizia utgör Kustalndskapet; sydväst om Ljubljana ligger Inre Krain; norr om Ljubljana är Övre Krain; söder om Sava ligger Nedre Krain med det Vita landskapet; norr om Sava upp till Mura är Steiermark; och öster om Mura ligger Landet bortom Mura.övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: