Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 52: Classroom Lesson No. 104: Part V Translation Exercise - svenska

Under sitt besök i Slovenien bodde herr Hribar i Ljubljana hos sina släktingar. De bor i ett höghus i Sava-området. Höghuset är ett skyskrapeliknande bostadshus med 40 lägenheter. Hribars släktingar har inte egen bil.

En bil kostar i Slovenien tio tusen euro eller mer. Och staden har mycket bra bussförbindelser. Trafiken i staden är mycket stor. Folk åker cykel, moped och motorcykel. Man kan också köpa bil på avbetalning.


Inga kommentarer: