Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 52: Classroom Lesson No. 104: Part V Translation Exercise - slovenska

Gospod Hribar je za časa svojega obiska v Sloveniji stanoval v Ljubljani pri svojih sorodnikih. Stanujejo v stolpnici v Savskem naselju. Stolpnica je nebotičniku podobna stanovanjska hiša s štiridesetimi stanovanji. Hribarjevi sorodniki nimajo svojega avta.

Avtomobil stane v Sloveniji deset tisoč evrov ali več. Mesto pa ima zelo dobre avtobusne zveze. Mestni promet je zelo gost. Ljudje se vozijo s kolesom, z mopedom in z motociklom. Avtomobil se lahko tudi kupi na odplačilo.


kommentarer
När det gäller za förhåller det sig så här
+ A (förflyttning till plats) bakom, (mål, mottagare, syfte, orsak, värde etc) till, för, åt
+ I (befintlighet på plats) bakom, (ordningsföljd) efter, (föremål för sökande el. känsloyttring) efter, över, (orsak till sjukdom, död) av
+ G (i vissa etablerade uttryck för tid) za časa + G [företeelse/person], za druge svetovne vojne...

Med nebotičnikom i dat.pl. står det att ett hus liknar flera skyskrapor, vilket blir lite ologiskt.

Prepositionen styr substantivet. Sedan bör man i vårdat språk sätta räkneordet i samma kasus, men i vardagligt språk låter man gärna siffran stå oböjd.övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: