Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 52: Classroom Lesson No. 103: Part V Translation Exercise - slovenska

Med potovanjem po Evropi je gospod Hribar tudi obiskal Slovenijo. V Slovenijo je prišel iz Avstrije. Železniška proga iz Avstrije teče skozi Karavanke po osem kilometrov dolgem predoru. Skozi predor ne teče samo železnica.

Skozi Karavanke je tudi predor za osebne avtomobile, avtobuse in tovornjake, lahko pa tudi prestopijo mejo na prehodih pri Ljubelju ali Jezerskem. Prva železniška postaja v Sloveniji so Jesenice.

Tam je upravno poslopje, kjer imajo upravnik meje, cariniki in policija svoje urade. Policisti so pregledali potni list gospoda Hribarja medtem ko so cariniki pregledali njegovo prtljago.
övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: