Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 52: Classroom Lesson No. 103: Part V Translation Exercise - svenska

Under resan till Europa besökte herr Hribar även Slovenien. Till Slovenien kom han från Österrike. Järnvägen från Österrike går genom Karavankerna längs en 8 kilometer lång tunnel. Inte bara järnvägen går genom en tunnel.

Även för personbilar, bussar och lastbilar finns en tunnel genom Karavankerna, men de kan också passera gränsen vid övergångarna vid Ljubelj eller Jezersko. Den första järnvägsstationen i Slovenien är Jesenice.

Där finns en administrationsbyggnad där gränsbefälet, tullarna och polisen har sina kontor. Poliserna kontrollerade herr Hribars pass medan tullarna kontrollerade hans bagage.Inga kommentarer: