Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 52: Classroom Lesson No. 103: Part III Reading Text

Huvudsyftet med Hribars resa till Europa var att besöka Slovenien. Det hade gått arton år sedan han var där senaste gången. Hans studenter ville veta från vilket grannland han hade åkt till Slovenien, från Italien eller från Österrike. Herr Hribar berättar att han åkte till Slovenien från Österrike. Han reste med tåg. Gränsen mellan Österrike och Slovenien löper längs Karawankernas bergstoppar, men tåget går i en tunnel under Karawankerna. Den tunneln är 8 km lång. Första järnvägsstationen i Slovenien är Jesenice. Där stannar passagerarna för kontroll. Polismännen undersöker passagerarnas pass och tulltjänstemännen bagaget. I Jesenice ligger gränschefens kontor, han ansvarar för en bestämd del av gränsen och alla passager där. Personbilar och bussar kan inte åka genom tunneln under Karawankerna. De måste åka över Karawankerna och korsa gränsen vid Ljubelj eller vid Jezersko.övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: