Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 52: Classroom Lesson No. 103: Part 1 Dialogue - svenska

Student: Herr lärare, besökte ni också Slovenien under er Europaresa?
Lärare: Naturligtvis. Mitt huvudsyfte var att besöka Slovenien.
Student: Vi skulle gärna vilja veta lite mera om Slovenien. Berätta för oss!
Lärare: Självklart ska jag berätta för er, men inte allt på en gång.
Student: Åkte ni till Slovenien från Italien eller från Österrike?
Lärare: Från Österrike.
Student: Var löper gränsen mellan Österrike och Slovenien?
Lärare: Gränsen löper längs Karawankernas toppar. Järnvägen är dock dragen under Karawankerna genom en åtta kilometer lång tunnel.
Student: Vilken är den första stationen i Slovenien?
Lärare: Jesenice. Där ligger administrationsbyggnaden, där gränsbefälet tjänstgör. Där finns också ett tullkontor och en polisstation.
Student: Vad gör gränsbefälet?
Lärare: Han ansvarar för ett bestämt avsnitt av gränsen och alla gränspassager på det avsnittet.
Student: Vad gör polisen?
Lärare: Poliserna kontrollerar passen och tulltjänstemännen sköter bagagekontrollen.
Student: Kör också personbilar och bussar genom tunneln?
Lärare: Nej. Det är bara järnvägen som går genom tunneln. För bilar finns det gränsövergångar i Ljubelj och Jezersko.


övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: