Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 52: Classroom Lesson No. 103: Glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.

carinárnica tullhus, tullkontor
dolóčen precis, bestämd
gotóvo självklart, naturligtvis
Karavanke f. pl. bergskedja mellan Jesenice och Villach
kód vilken väg, i vilket område, var
Ljudska milica Folkmilisen, polismakten i Jugoslavien fram till 1964, sedan endast Milica
mêja gräns
milíčnik milisman jugoslavisk polisman
míne miníł miníla < passerar
namên syfte
poslópje byggnad
právi säger, berättar
predôr tunnel
preglédnik kontrollant
pregledúje > undersöker, besiktigar, granskar
prehôd passage, övergång, transition
prestopí < byter, kliver över
próga linje, kurs, rutt, fil
skrbí > bekymrar sig, oroar sig
• skrbí za nékaj tar hand om något, ansvarar för något
spelján ledd, dragen, avledd
uprávən admininstrativ
uprávlja > styra, handha, förvalta
uprávnik chef, direktör, administratör
urád kontor, byrå
uradúje > admininistrerar, övervakar, utför officiella uppgifter
ustávi < stannar, stoppar
vŕh topp

Inga kommentarer: