A, B, C... 1, 2, 3, Gremo: Lektion 2

Lektion 2 finns på sidorna 25-34 och 108-109 i läroboken. Den handlar främst om olika hälsnings- och hövlighetsfraser samt att presentera sig själv på olika sätt.

  • Börja med att lyssna på alla tillhörande inspelningar på CD-skivan.
  • Arbeta med samtliga övningar i lektionen samt grammatikövningarna på sidorna 108-109. Rätta övningarna och samtliga grammatikövningar med hjälp av facit på sidorna 145-146.

Inga kommentarer: