A, B, C... 1, 2, 3, Gremo: Lektion 1

Lektion 1 hittar du på sidorna 15-24 i läroboken. Den handlar främst om att presentera sig, säga vad men heter, varifrån man kommer, hur gammal man är och vilket yrke man har.

  • Börja med att lyssna på alla tillhörande inspelningar på CD-skivan.
  • Arbeta med samtliga övningar i lektionen samt grammatikövningarna på sidorna 108-109. Rätta övningarna och samtliga grammatikövningar med hjälp av facit på sidorna 145-146.