A, B, C... 1, 2, 3, Gremo: Uvodna enota

Introduktionsavsnittet finns på sidorna 9-13 i läroboken. Det är främst en genomgång av de slovenska ljuden, bokstäverna och siffrorna.

  • Börja med att lyssna på alla tillhörande inspelningar på CD-skivan.
  • Arbeta med samtliga övningar i lektionen. Rätta övningarna med hjälp av facit på sidan 137.