Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 54: Classroom Lesson No. 108: Glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.

bárje träsk
danášnji nuvarande, nutidens, aktuell
dívje vild
dôba period, tid
gost tjock, tät
gradíšče fort, borg
hráni > matar, föder, när
Hun hunn
kásən -> pozen
kôl påle
naseljevánje kolonisering
obzídje ringmur
ohránjen bevarad
ostánək återstod, rest
podlága bas, grund
porúši < river, raserar
posuší < torkar
prebiváləc invånare
prêdmet föremål
preseljevánje migration
pôzən sen
razprostíra se > sträcker sig
Rimljan romare
rímski romersk
Slován slav
sovrážnik fiende
tačás under tiden
trdnjáva fästning, fort
utŕjen befäst, förstärkt, härdad
vdrê < invaderar
zabíje < slår in, hamrar in
zgradí < gradí bygger


Inga kommentarer: