Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 54: Classroom Lesson No. 108: Part 1 Dialogue - svenska

obs! ej kollad...

En student: Magistern, har de något museum i Ljubljana?
Läraren: Visst har de det. I museet förvarar de olika föremål från förhistorisk tid, från romartiden, från slavernas folkvandringstid och ända fram till nutiden.

En student: Hur var det i Slovenien under förhistorisk tid?
Läraren: Invånarna levde i grottor, och senare i befästa borgar och på en sjö nära dagens Ljubljana.

En student: Hur levde folk på sjön?
Läraren: De byggde hus på pålar, där de var säkra från djur och fiender.

En student: Nu finns det ingen sjö där. Har den torkat ut?
Läraren: Vattnet har runnit bort. Kvar finns bara Ljubljanaträsket, från vilket det ofta stiger en tät dimma.

En student: Hur var Ljubljana under romartiden?
Läraren: Romarna byggde här en stark fästning, som de döpte till Emona.

En student: Finns det någonting bevarat från Emona idag?
Läraren: Endast rester från stadsringmuren. Staden raserades av hunnerna under folkvandringstiden.

En student: Var det då Attila gick in i Italien?
Läraren: Ja. Han gick längs en välkänd romarväg genom Ljubljanasänkan.övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: