Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 54: Classroom Lesson No. 108: Part III Reading Text

obs! ej kollad...

I Ljubljana besökte herr Hribar Historiska museet. Där såg han skilda föremål som visar hur invånarna på det slovenska territoriet levde och vad de åstadkom genom århundradena. Det finns många intressanta föremål från förhistorisk tid, romartiden, den slaviska folkvandringstiden och ända fram till våra dagar.

Föremålen från den förhistoriska tiden visar att dåtidens invånare bodde i grottor, i befästa borgar och ute på en sjö som bredde ut sig mellan dagens orter Vrhnika, Ig och Ljubljana. Invånarna slog ner pålar i sjöbotten och satte upp hus på dem. Där var de säkra för fiender och vilda djur. Nu finns inte längre någon sjö på den platsen. Vattnet rann undan och sjön torkade ut. Från den myr som blev kvar stiger fortfarande idag en tät dimma upp.

På den plats där Ljubljana nu ligger byggde romarna befästningen Emona. Delar av fästningens ringmur syns fortfarande idag. Emona förstördes av hunnerna, som under folkvandringstiden trängde in i Italien. Genom Ljubljanasänkan gick på den tiden en berömd romarväg, som har legat till grund för alla senare vägar.övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: