Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 54: Classroom Lesson No. 108: Part V Translation Exercise - svenska

Herr Hribar gick till Ljubljanamuseet . Där såg han olika historiska föremål. Vissa föremål från förhistorisk tid är mycket gamla. En del föremål är från romersk tid och från Slavernas bosättnigsperiod. Under förhistorisk tid bodde invånarna [ute] på en sjö i närheten av dagens Ljubljana. De byggde hus på pålar, där de var säkra för fiender och vilda djur.

Sjön har under århundradena torkat ut. Kvar är bara en våtmark som heter Ljubljanamyren. Från myren stiger ofta tjock dimma. På romarnas tid byggdes befästningen Emona på den plats där staden Ljubljana nu ligger.Resterna av stadsmuren syns fortfarande. Emona raserades av hunnerna på 400-talet.Inga kommentarer: