Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 54: Classroom Lesson No. 108: Part V Translation Exercise - slovenska

obs! ej kollad...

Gospod Hribar je šel v Ljubljanski muzej. Tam je videl različne zgodovinske predmete. Nekateri predmeti iz predzgodovinske dobe so zelo stari. Nekateri predmeti so iz rimske dobe in iz dobe naseljevanja Slovanov. V predzgodovinski dobi so prebivalci živeli na jezeru blizu današnje Ljubljane. Zgradili so hiše na kolih, kjer so bili varni pred sovražniki in pred divjimi živalmi.

Jezero se je skozi stoletja posušilo. Ostalo je le barje, ki se imenuje Ljubljansko Barje. Z barja se večkrat dviga gosta megla. Za časa Rimljanov so gradili trdnjava Emona na kraju današnje Ljubljane. Ostanki mestnega obzidja se še vidijo. Emono so porušili Huni v petem stoletju.övningen är gjord av flera studenterInga kommentarer: