Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 54: Classroom Lesson No. 1081. Läs igenom Part I Dialogue, och jämför med översättningen till engelska som kommer efter, Part II Dialogue Translation, en svensk översättning finns här: facit förslag.

2. Läs igenom Part III Reading Text och översätt texten och jämför med facit förslag.

3. Läs igenom Part IV Recombination Drill

4. Översätt texten Part V Translation Exercise till slovenska, texten finns här på svenska. Jämför din översättning med facit förslaget i bokens appendix på sid. 159. En alternativ översättning finns här.Inga kommentarer: