Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 54: Classroom Lesson No. 107: Glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.

bújən grönskande, lummig, frodig
búrja bora
celínski fastlands-, inlands-
enakomérən jämn, symmetrisk
kotlína sänka, dal, fördjupning
míl mild
mnógo mycket
naséljen befolkad
nótranjost insida
ozémlje territorium, terräng, region
padavína nederbörd
píha > blåser
podnébje klimat
pólje fält
porásəł övervuxen
poráščen övervuxen
prebiváləc invånare
ráste > växer
rastlínstvo vegetation
razlíka skillnad
sredozémski medelhavs-
ugódən fördelaktig
večína majoritet
zavzéma > erövrar


Inga kommentarer: