Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 54: Classroom Lesson No. 107: Part 1 Dialogue - svenska

obs! ej kollad...

Student: Magistern, vilka dalgångar finns det i Slovenien.
Lärare: Alpdalarna är Ljubljanasänkan och Celjesänkan. Men det finns andra dalar längs floderna.

Student: Vilka är dessa dalar?
Lärare: Vipavadalen går längs floden Vipava, Krkadalen längs Krka, Savinjadalen längs Savinja, Dravafältet längs Drava och Murafältet längs Mura.

Student: Vilket klimat har Slovenien?
Lärare: Slovenien har ett tempererat inlandsklimat och i den sydvästra delen medelhavsklimat, som är mildare än inlandsklimatet.

Student: Vilken temperatur är det i Slovenien?
Lärare: På sommaren är det mycket varmt, ibland till och med 40 grader Celsius, och på vintern mycket kallt, ner till - 30 grader Celsius.

Student: Det är mycket stora temperaturskillnader. Hur är det med nederbörden?
Lärare: Det är mycket nederbörd. Det regnar på sommaren och snöar på vintern i Alperna i mängder med upp till 3 000 mm. Nederbörden är jämnt fördelad på alla årstider, vilket ger upphov till kraftig vegetation. Vi har väldigt många skogar.

Student: Eftersom Slovenien är ett skogsbevuxet och mycket bergrikt land har ni inga riktigt starka vindar.
Lärare: Nej, inte i inlandet. I kustlandskapen, i Karstområdet, där det inte finns några skogar, blåser dock en mycket kraftig boravind.

Student: Är Slovenien tätbefolkat?
Lärare: På 1 km2 bor det omkring 70 invånare.
övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: