Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 54: Classroom Lesson No. 107: Part III Reading Text

obs! ej kollad...

Slovenien har många berg och bergstoppar, men landet har också några vackra dalar. De största dalarna är Ljubljanadalen och Celjedalen. Och andra dalar sträcker sig längs floderna. Vi talar i Slovenien om Vipavadalen, Krkadalen, Savinjadalen, om Dravafältet och Murafältet och om andra mindre dalar.

Klimatet i Slovenien är tempererat inlandsklimat, med vid havet har vi medelhavsklimat, som är mildare än inlandsklimatet. På sommaren är det mycket varmt i Slovenien, och på vintern mycket kallt.

Eftersom det är mycket nederbörd i Slovenien och eftersom den är jämnt fördelad på alla årstider, växer vegetationen frodigt. De flesta av bergen är täckta med skog. Eftersom det finns mycket skog, är det inte så starka vindar i inlandet. Men i Karst blåser den mycket starka bura på vintern.

Slovenien är inte så tätbefolkat. På varje kvadratkilometer bor ungefär 70 invånare. Men givetvis, en stor del av landet består av berg och skogar, där folk inte kan bo.övningen är gjord av flera studenter


Inga kommentarer: