Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 54: Classroom Lesson No. 107: Part V Translation Exercise - svenska

I Slovenien finns ett antal vackra dalar. De viktigaste dalgångarna är Ljubljanasänkan och Celjesänkan. Alla andra dalgångar breder ut sid längs floder. Sådana dalgångar är: Vipavadalen, Krkadalen, Savinjadalen, Dravaföltet, Murafältet med flera. Klimatet i Slovenien är kontinentalt, vid Adriatiska kusten mediteran.

På sommaren är det mycket hett i Slovenien och på vintern mycket kallt. Det kommer ganska mycket nederbörd, i alpområdena faller det upp till 3000 mm regn och snö. Eftersom nederbörden är fördelaktigt fördelad över samtliga årstider växer växtligheten frodigt. I det inre av Slovenien förekommer inte starka vindar, däremot är vindarna mycket starka i Kras, det det inte finns några skogar.


Inga kommentarer: