Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 54: Classroom Lesson No. 107: Part V Translation Exercise - slovenska

obs! ej kollad...

V Sloveniji je nekaj lepih dolin. Najpomembnejše doline sta Ljubljanska kotlina in Celjska kotlina. Vse druge kotline se raztezajo ob rekah. Te/Take doline so: Vipavska dolina, Krška dolina, Savinjska dolina, Dravsko polje, Mursko polje, ter druge. Podnebje je v Sloveniji celinsko, ob Jadranski obali pa sredozemsko.

Poleti je v Sloveniji zelo vroče, pozimi pa zelo mrzlo. Padavin je precej mnogo, v Alpah pade do 3 000 mm dežja in snega. Ker so padavine ugodno razdeljene na vse letne čase, rastlinstvo bujno raste. V notranjosti Slovenije ni hudih vetrov, ampak zelo močni vetrovi pihajo na Krasu, kjer ni gozdov.


övningen är gjord av flera studenter


Inga kommentarer: