Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 53: Classroom Lesson No. 106: Glosor

> markerar aspekten: pågående > fullbordad eller fullbordad < pågående
ə markerar flyktig vokal som faller bort när en ändelse läggs till ordet.
♦ står mellan manliga och kvinnliga personbeteckningar.
• står mellan ordet och exemplen.

delí > uppdelar
se déli > delar sig
dežêla land
Dínarsko gôrstvo Dinariderna
doséže < räcker, når
dvígne se < lyfter, stiger
goràt bergig
goróvje bergskedja
kotlína sänka, dal, fördjupning
najznačílnejše mest karakteristisk, mest typisk
obênem samtidigt, simultant
podáljšek tillägg, fortsättning, förlängning
potégne < drar
priblížen ungefärlig
raztéza > sträcker
rób kant
séga > sträcker sig
spáda > tillhör
tvóri > formar, skapar, utgör
višína höjd, altitud
vléče > drar
začnê < začénja startar, börjar

Inga kommentarer: