Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 53: Classroom Lesson No. 106: Part 1 Dialogue - svenska

En student: Magistern, Slovenien är ett mycket bergigt land.
Läraren: Ja. Vi har två bergskedjor i Slovenien: Alperna och Karst, som är en del av Dinariska alperna.
En student: Vilka delar av Alperna sträcker sig in i Slovenien?
Läraren: I nordväst Juliska alperna, och i norr Karavankerna och Savinja-alperna.
En student: Vilka är Alpernas högsta toppar?
Läraren: I Juliska alperna är det Triglav (2863 m), i Karavankerna är det Stol (2236 m), och i Savinja-alperna är det Grintovec (2558 m).
En student: Var börjar Karst?
Läraren: Det är svårt att dra en gräns mellan Alperna och Karst. Den ungefärliga gränsen går längs floderna Soča och Idrijca, längs den södra kanten av Ljubljanasvackan/Ljubljanabäckenet/Ljubljanabassängen, förbi Novo Mesto till Gorjanci.
En student: Vilka är de mest karakteristiska bergsgrupperna i Karst?
Läraren: Vi delar upp Karst i två grupper: i Notranjska Karst med bergsområdena Trnovski gozd och Javorniki samt bergstoppen Snežnik, som når 1800 meters höjd.
En student: Vilken är den andra gruppen?
Läraren: Den andra gruppen är Dolenjska Karst med Goteniški snežnik, Kočevski Rog och Gorjanci. Den gruppen når 1300 meters höjd.
En student: I norra Slovenien ligger Pohorje. Är Pohorje en del av Karavankerna?
Läraren: Nej, Pohorje är en förlängning av Centralalperna från Österrike.
övningen är gjord av flera studenterInga kommentarer: