Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 53: Classroom Lesson No. 106: Part III Reading Text

obs! ej kollad...

I Slovenien finns det två bergsområden. Från Italien sträcker sig den yttersta delen av Alperna in i Slovenien. I söder börjar Karst, som är en del av det stora bergsområdet Dinariska alperna. Karst sträcker sig längs hela Adriatiska kusten. Vi delar in de slovenska Alperna i tre delar: Juliska alperna med den högsta toppen Triglav, som samtidigt är Jugoslaviens högsta berg. Den andra delen utgörs av Karavankerna, längs vilka gränsen mellan Österrike och Jugoslavien löper. Den högsta toppen i Karavankerna är Stol (2 236 m). Den tredje delen utgörs av Savinja-alperna, där den högsta toppen är Grintovec (2 558 m). Pohorje, som sträcker sig öster om Savinja-alperna, är en förlängning av Centralalperna från Österrike.

Karst börjar söder om floderna Soča och Idrijca och löper söder om Ljubljana förbi Novo mesto till bergsområdet Gorjanci. Vi delar in Karst i Inre Krains Karst och Nedre Krains Karst. Till Inre Krains Karst hör bergsområdena Trnovski gozd och Javorniki samt bergstoppen Snežnik. Till Nedre Krains Karst hör däremot bergstoppen Goteniški Snežnik samt bergsområdena Kočevski Rog och Gorjanci.


övningen är gjord av flera studenter

Inga kommentarer: