Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 53: Classroom Lesson No. 106: Part V Translation Exercise - svenska

Slovenien är ett mycket bergigt land. I Slovenien finns två bergskedjor: Kras, som är en del av Dinariska alperna, och Alperna. Alperna delar vi [in] i tre delar: Juliska alperna, Karawankerna och Savinja-alperna. De högsta topparna i Alperna är Triglav, som är den högsta toppen i Slovenien och reser sig till en höjd av 2863 meter, Grintavec (2558 m) och Stol (2236 m).

Kras är i Slovenien delat i två grupper av berg. Den första är Inre Krains Kras, som reser sig till en höjd av 1800 meter. Den andra är Nedre Krains Kras som reser sig till en höjd av 1300 meter. I Steiermark finns Pohorje som är en utstickare [förlängning] av Centralaplerna från Österrike.


Inga kommentarer: