Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 53: Classroom Lesson No. 106: Part V Translation Exercise - slovenska

obs! ej kollad...

Slovenija je zelo gorata dežela. V Sloveniji sta dve gorovji: Kras, ki je del Dinarskega gorstva, in Alpe. Alpe delimo v tri dele: Julijske Alpe, Karavanke in Savinjske Alpe. Najvišji vrhovi v Alpah so Triglav, ki je najvišji vrh v Sloveniji in se dvigne do višine 2863 metrov, Grintavec (2558 m) in Stol (2236 m).

Kras je v Sloveniji razdeljen v dve gorski skupini. Prva je Notranjski Kras, ki se dvigne do višine 1800 metrov. Druga je Dolenjski Kras, ki se dvigne do višine 1300 metrov. Na Štajerskem je Pohorje, ki je podaljšek Osrednjih Alp iz Avstrije.
övningen är gjord av flera studenterInga kommentarer: