Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 55: Classroom Lesson No. 109: Part V Translation Exercise - slovenska

obs! ej kollad...

Slovenci so prišli na sedanje ozemlje v šestem stoletju. Njihov dom je bil za Karpati. Ozemlje je bilo prazno. Ko so Huni pregnali Rimljane v Italijo, bivalo je več rodov v tem ozemlju za kratek čas. Zadnji med njimi so bili Langobardi. Izselili so se v Italijo leta 568.

Tačas so prišli Slovenci pod vodstvom županov, duhovnikov in vojvod. Ustanovili so manjše države. Ena med njimi je bila Karantanija s sedežem na Gosposvetskem polju. Kralj Samo je leta 623 poskusil ustanoviti veliko državo vseh Slovanov. Ampak ta država je samo obstojala do Samove smrti leta 658.övningen är gjord av flera studenterInga kommentarer: