Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 55: Classroom Lesson No. 109: Part V Translation Exercise - svenska

Slovenerna kom till det nuvarande territoriet på 500-talet. Deras hem fanns bortom Karpaterna. Området var tomt. När hunnerna jagat undan romarna till Italien vistades flera folkslag i det här området för enkort tidsperiod. De sista bland dessa var Langobarderna. De flyttade till Italien år 568.

Då kom slovenerna under ledning av byäldsta, präster och hertigar. De upprättade mindre riken. Ett av dessa var Karantanien med säte i Zollfeld. Ett försök att upprätta ett stort rike (bestående) av alla slaver genomfördes av Kung Samo år 623. Men det riket existerade bara fram till hans död år 658.
Inga kommentarer: