Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 55: Classroom Lesson No. 109: Part III Reading Text

obs! ej kollad...

Tillsammans med andra slaviska stammar flyttade förfäderna till slovenerna söderut från andra sidan Karpaterna. På den tiden användes namnet slaver som gemensam beteckning för alla dessa stammar. Namnet slovener fick inte förfäderna till dagens slovener förrän på 800-talet. Till det landområde, där de nu lever, kom slovenerna år 568. Detta år emigrerade langobarderna från dessa områden till Italien.

Slovenerna styrde landet under ledning av byäldsta, furstar och hertigar. De grundade mindre riken. Det mest berömda av dessa var Karantanien med säte i Zollfield. År 623 enade kung Samo alla dessa små stater under ett stort slaviskt rike, som sträckte sig från Adriatiska havet till Östersjön. Tyvärr varade inte detta rike någon längre tid. Det föll samman i samband med kung Samos död år 658.övningen är gjord av flera studenter


Inga kommentarer: