Non-Resident Language Refresher Course Volume VI unit 55: Classroom Lesson No. 109: Part 1 Dialogue - svenska

obs! ej kollad...

Student: Slovenerna kom till sitt nuvarande territorium under folkvandringstiden. Kom de tillsammans med hunnerna?
Lärare: Nej. De kom ca 120 år senare.

Student: Varifrån kom de?
Lärare: Deras hemtrakt låg bortom Karpaterna.

Student: Vad gjorde de med invånarna i det nya området?
Lärare: Området var tomt. Hunnerna hade drivit iväg romarna till Italien. Efter hunnerna kom langobarderna, som vandrade iväg till Italien år 568.

Student: Och då kom slovenerna?
Lärare: Benämningen slovener var då fortfarande okänd. De slaver som hade vandrat söderut kallade sig slovaner. Våra förfäder fick namnet slovener först på 800-talet.

Student: Vilka ledare hade slovenerna?
Lärare: De hade byhövdingar, furstar och, under krigstider, härförare.

Student: Upprättade de ett eget rike?
Lärare: De upprättade mindre riken. Ett av dessa var Karantanien, med säte i Zollfeld i närheten av Klagenfurt.

Student: Varför upprättade de inte något stort rike?
Lärare: Ett försök till ett stort rike för alla slaver var kung Samos rike år 623. Detta rike samlade slaver från Adriatiska havet och nästan ända till Östersjön.

Student: Existerade riket under lång tid?
Lärare: Bara till Samos död år 658.övningen är gjord av flera studenterInga kommentarer: