S slovenščino nimam težav: kapitel 8: Kako napišemo uradno pismo? s. 52 i textboken

ej korrekturläst!!

Ana Mlinar
Dogoška 42
Tezno
2000 Maribor

Ministeriet för utbildning, vetenskap och idrott
Trg OF 13
1000 Ljubljana

Ärende: Ansökan om stipendium

Jag, Ana Mlinar, född den 12.5.1979, ansöker härmed om stipendium för studier i slovenska språket under läsåret 2002/2003. Jag är en student från Argentina som läser historia och har gått i en slovensk skola i Buenos Aires i tio år. Jag medverkar också i en slovensk kulturförening, där jag sjunger i en sångkör.

Jag skulle gärna vilja bygga på mina kunskaper i det slovenska språket, eftersom det är mina föräldrars språk. Jag hoppas att min ansökan behandlas positivt.

Med vänlig hälsning Ana Mlinar

Bilagor: – levnadsbeskrivning (cv)
– betyg från Slovenska skolan
– rekommendation från lärare

Maribor den 20 april 2002övningen är gjord av flera studenterInga kommentarer: