S slovenščino nimam težav: kapitel 8: frågan som hör till texten Iz knjig: Josip Jurčič: Deseti brat s. 53 i textboken

ej korrekturläst!!

Ali je Lovre Kvas zvedel, kako pride do grada Slemenic?
Ne, ni zvedel. Stari mož ga ni poslušal in ni skrbel za njega. On samo odide svojo pot.
övningen är gjord av flera studenter


Inga kommentarer: