Slovenska A1 • Textläsning • Text 15
Káj je tó? To je híša.
In káj je tó? To sta dvé híši.
Káj pa je tó? To so trí híše.
Êna velíka híša, dvé velíki híši, trí velíke híše.

In káj je tó? To je vlák.
Pa tó? To sta dvá vláka.
Pa tó? To so tríje vláki.
Ên nòv vlák, dvá nôva vláka, tríje nôvi vláki.

Káj pa je tó? To je písmo.
In tó? To sta dvé písmi.
Káj pa tó? To so trí písma.
Êno stáro písmo, dvé stári písmi, trí stára písma.

So tó študêntke? Já, to so môje študêntke.
Je to stòł? Já, to je mój stòł.
Káj pa je tó? To so môji časopísi.

Ali je to jézero? Já, to je velíko jézero.
Ali sta to pólji? Já, to sta velíki pólji.
Káj pa je tó? To so velíka mésta.

To je májhna rôka.
To sta dvé májhni rôki.
To so trí májhne rôke.

To je stára slovénska úra.
To sta dvé stári slovénski úri.
To so trí stáre slovénske úre.

To je nôva, lépa míza.
To sta dvé nôvi, lépi mízi.
To so trí nôve, lépe míze.

To je mláda slovénska študêntka.
To sta dvé mládi slovénski študêntki.
To so trí mláde slovénske študêntke.

To je velíka evrópska držáva.
To sta dvé velíki evrópski držávi.
To so trí velíke evrópske držáve.

To je njúna nôva profésorica.
To sta njúni dvé nôvi profésorici.
To so njúne trí nôve profésorice.

To je mój švédski časopís.
To sta môja dvá švédska časopísa.
To so môji tríje švédski časopísi.

To je nòv slovénski ávtobus.
To sta dvá nôva slovénska ávtobusa.
To so tríje nôvi slovénski ávtobusi.

To je májhən in dóbər hotél.
To sta dvá májhna in dôbra hotéla.
To so tríje májhni in dôbri hotéli.

To je mlád švédski študênt.
To sta dvá mláda švédska študênta.
To so tríje mládi švédski študênti.

To je velíko, lépo jézero.
To sta dvé velíki, lépi jézeri.
To so trí velíka, lépa jézera.

To je nôvo, velíko ôkno.
To sta dvé nôvi, velíki ôkni.
To so trí nôva, velíka ôkna.

To je májhno švédsko mésto.
To sta dvé májhni švédski mésti.
To so trí májhna švédska mésta.

To je slovénsko kosílo.
To sta dvé slovénski kosíli.
To so trí slovénska kosíla.

To je stár slovénski profésor.
To sta dvá stára slovénska profésorja.
To so tríje stári slovénski profésorji.

To je mlád švédski inženír.
To sta dvá mláda švédska inženírja.
To so tríje mládi švédski inženírji.


Nove besede

písmo brev (pis- skriva)
stòł [stòw] stol
časopís tidning (čas tid, pis- skriva)
rôka hand, arm
úra klocka, timme (ty. Uhr, it. ora)
míza bord (lat. mensa)
ávtobus [áwtobus] buss
hotél hotell
ôkno fönster
kosílo lunch, middag (mitt på dagen)
inženír ingenjör


Komentarji

Beroende på genus har olika substantiv olika ändelser i plural och dual. Tecknet -Ø används för att beteckna att ingen ändelse finns, dvs. att ordet slutar på konsonant.

maskulinum
singular: -Ø
plural: -i
dual: -a

singular: vlák tåg
plural: vláki
dual: vláka


femininum
singular: -a
plural: -e
dual: -i

singular: híša hus
plural: híše
dual: híši

neutrum
singular: -o / -e
plural: -a
dual: -i

singular: mésto stad / pólje åker/fält
plural: mésta / pólja
dual: mésti /pólji

Dessa ändelser gäller inte bara för substantiv, utan även för de flesta adjektiv, räkneord och pronomen, och till och med för vissa verbformer.

Ovan tas bara upp den vanligaste böjningstypen i varje genus. Det finns alltså ett litet antal ord som får andra ändelser än de som anges i tabellen.


Siffrorna en, två, tre har olika former i de olika genusen. Här är de i nominativ:

en, ett
ên (mask.)
êna (fem.)
êno (neutr.)

två
dvá (mask.)
dvé (fem / neutr.)

tre
tríje (mask.)
trí (fem / neutr.)

De flesta maskulina substantiv som slutar på -r får ett extra -j- i alla böjda former, t.ex. inženír ingenjör, dvá inženírja två ingenjörer.Inga kommentarer: