Slovenska A1 • Textläsning • Text 14








To je Slovénəc.
To je mlád Slovénəc.

To je Slovénka.
To je mláda Slovénka.

To je Švéd.
To je stár Švéd.

To je Švédinja.
To je stára Švédinja.

To je profésor.
Profésor je stár.
To je mój profésor.
Mój profésor ní mlád.
Mój profésor je Slovénəc.

To je profésorica.
Profésorica je mláda.
To je môja profésorica.
Môja profésorica ní stára.
Môja profésorica je Švédinja.

To je mésto.
To je Göteborg.
To je švédsko mésto.
Göteborg je švédsko mésto.


To je Máribor.
To je slovénsko mésto.
Máribor je slovénsko mésto.

To je držáva.
To je Slovénija.
Slovénija je evrópska držáva.

To je Švédska.
Švédska je túdi evrópska držáva.

To je ávto.
To je Vólvo.
To je švédski ávto.
Vólvo je švédski ávto.

Káj je tó? To je nòv slovénski vlák.
In tó? To je stáro in lépo drevó.
Káj pa tó? To je velíka slovénska híša.


Kdó je tó? To je Natáša. Natáša je slovénska študêntka.
Kdó je pa tó? To je Jánez. Túdi Jánez je slovénski študênt.
Kdó je tó? To je njúna švédska profésorica.

Nove besede

mlád [mlát] ung
Švéd [švét] svensk
Švédinja svenska
profésor manlig professor, lärare (på gymnasium och universitet)
profésorica kvinnlig professor, lärare (på gymnasium och universitet)
mésto stad
švédski [švétski] svensk
Göteborg [gétebork]
slovénski slovensk
držáva [dəržáva] land, stat
evrópski [ewrópski] europeisk
Slovénija Slovenien
Švédska [švétska] Sverige
študênt manlig student
študêntka kvinnlig student

Komentarji

Som påpekats tidigare använder man systematiskt olika substantiv för att beteckna manliga och kvinnliga personer. De feminina orden bildas som regel av de maskulina med hjälp av en ändelse. De vanligaste sådana ändelserna är -ka, -inja, -ica.

Om konsonanterna r, l, m, n inte står intill någon vokal uttalas de [ər], [əl], [əm], [ən]. Därför uttalas držáva land, stat som [dəržáva] och fílm film som [fíləm].

Vissa adjektiv uttrycker egenskap, andra uttrycker relation.

Vanliga egenskapsadjektiv är t.ex. stor, bra, vacker, grön. Det är helt naturligt att komparera egenskapsadjektiv (bra, bättre, bäst).

Vanliga relationsadjektiv är t.ex. svensk (något som har en relation till Sverige, t.ex. finns i Sverige eller kommer från Sverige), statlig (något som t.ex. ägs av eller drivs av staten). Man brukar ganska sällan komparera relationsadjektiv (statlig, statligare, statligast).

Relationsadjektiv slutar i slovenskan på -i i den maskulina grundformen, t.ex. švédski svensk.





Inga kommentarer: