Slovenska A1 • Textläsning • Text 17
Kóliko je tó?
To je ên tólar.

Kóliko je pa tó?
To sta dvá tólarja.

Kóliko je pa tó?
To so tríje tólarji.

Kóliko je pa tó?
To so štírje tólarji.Nove besede

kônj [kôn] häst
králj [král] kung
tólar -ja tolarKomentarji

Väldigt många slovenska ord som slutar på -r får ett extra -j- i alla böjda former. Man skulle egentligen kunna vända på saken och påstå att det är grundformen som är avvikande och saknar j-et. Så brukar man faktiskt se på saken i grammatiken. Man utgår då från en generell regel som säger att man inte kan ha j efter r om det inte kommer en vokal efter j.

profésor professor
dvá profésorja två professorer
tríje profésorji tre professorer

Precis samma regel gäller egentligen för lj och nj. Men bara med avseende på uttalet. Ett j uttalas i slovenskan nämligen bara om det står intill en vokal. Men efter l och n skriver man alltid ut j även om det inte uttalas. Efter r skriver man däremot bara j om det uttalas.

kônj [kôn] häst
dvá kônja [kônja] två hästar

králj [král] kung
dvá králja [králja] två kungar

tólar [tólar] tolar (Sloveniens tidigare valuta, = c:a 4 öre)
dvá tólarja [tólarja] två tolar

För att man skall veta att böjda former innehåller ett j markeras detta i ordlistor och grammatik genom att den s.k. genitivformen anges efter grundformen, t.ex. tólar -ja.

Inga kommentarer: