Slovenska A1 • Textläsning • Text 18
Kóliko je tó?
To je pét tólarjev.

Kóliko je pa tó?
To je sédəm tólarjev.

Kóliko je pa tó?
To je ósəm tólarjev.

Pa tó?
To je devét tólarjev.

Kóliko je pa tó?
To je desét tólarjev.
Túdi tó je desét tólarjev.

Pa tó?
To je pétnajst tólarjev.

Káj pa tó?
To je enájst tólarjev.

In tó?
To je dvánajst tólarjev.

Kóliko je pa tó?
To je ósəmnajst tólarjev.

Kóliko je tó?
To je dvájset tólarjev.

Káj je pa tó?
Túdi tó je dvájset tólarjev.

Kóliko je pa tó?
To je pétdeset tólarjev.

Pa tó?
Tó je túdi pétdeset tólarjev.Nove besede

enájst elva
dvánajst tolv
trínajst tretton
štírinajst fjorton
pétnajst femton
šéstnajst sexton
sédəmnajst sjutton
ósəmnajst arton
devétnajst nitton
dvájset tjugo
trídeset trettio
štírideset fyrtio
pétdeset [pédeset] femtio


Komentarji

Tillsammans med siffran fem och alla större tal står det räknade substantivet inte i den vanliga pluralformern som kallas nominativ plural. I stället kräver alla tal från och med fem att det räknade substantivet skall stå i en form som kallas genitiv plural.

Genitiv plural bildas av maskulina ord med ändelsen -ov. Efter de fem mjuka konsonanterna j, c, č, š, ž förvandlas dock -o- till -e- och vi får ändelsen -ev. Jämför:

pét študêntov fem studenter
pét tólarjev fem tolar
šést hotélov sex hotell
šést profésorjev sex professorer
sédəm vlákov sju tåg
ósəm inženírjev åtta ingenjörer
devét časopísov nio tidningar
desét králjev tio kungar

Om subjektet står i genitiv skall verbet stå i singular.

To je pét tólarjev.

Jämför:
singular + nominativ singular
To je ên tólar.

dual + nominativ dual
To sta dvá tólarja.

plural + nominativ plural
To so tríje tólarji.
To so štírje tólarji.

singular + genitiv plural
To je pét tólarjev.


11 enájst
12 dvánajst
13 trínajst

14 štírinajst
15 pétnajst
16 šéstnajst

17 sédəmnajst
18 ósəmnajst
19 devétnajst

20 dvájset
30 trídeset
40 štírideset
50 pétdeset [pédeset]
60 šéstdeset [šézdeset]
70 sédəmdeset
80 ósəmdeset
90 devétdeset [devédeset]


Inga kommentarer: