Slovenska A1 • Textläsning • Text 19
In kóliko je tó?
– To je sédəminpétdeset tólarjev.

Pa tó?
– To je tríinósəmdeset tólarjev.

To je stó tólarjev.
Túdi tó je stó tólarjev.
To je dvésto tólarjev.
To je pétsto tólarjev.
Tó je pa trísto ênaindvájset tólarjev.
To je tísoč tólarjev.
Tísoč tólarjev so štírje évri in pétindvajset cêntov.
Ên évro je dvésto pétintrídeset tólarjev.
Tó pa je pét tísoč tólarjev.
Pét tísoč tólarjev je ênaindvájset évrov in pétindvájset cêntov.
Tó je desét tísoč tólarjev.
Desét tísoč tólarjev je dváinštírideset évrov in pétdeset cêntov.
Êna švédska króna je pétindvájset tólarjev.
Stó tólarjev pa so štíri švédske króne.

Nove besede

šéstdeset [šézdeset] sextio
sédəmdeset sjuttio
ósəmdeset åttio
devétdeset [devédeset] nittio
stó hundra
tísoč tusen

Komentarji

När man vill ange både tiotal och ental så görs detta på slovenska i omvänd ordning, precis som på tyska, t.ex. dreiundzwanzig (23), på danska, t.ex. otteogtyve (28), eller i vardaglig norska, t.ex. fire og seksti (64). Precis som i de nämnda språken skall man även i slovenskan skjuta in konjunktionen in och mellan ental och tiotal, t.ex. pétindvájset tjugofem.

Entalen uttrycks i sammansättningar alltid med formerna êna-, dvá , trí-, štíri- oavsett vad det är för genus på det substantiv man syftar på, t.ex.

ênaindvájset déčkov tjugoen pojkar
dváindvájset déklic tjugotvå flickor
tríindvájset sinòv tjugotre söner


100 stó
200 dvésto
300 trísto
400 štíristo
500 pétsto
600 šéststo [šésto]
700 sédəmsto
800 ósəmsto
900 devétsto

1000 tísoč
2000 dvá tísoč
3000 trí tísoč
4000 štíri tísoč
5000 pét tísoč
6000 šést tísoč
7000 sédəm tísoč
8000 ósəm tísoč
9000 devét tísoč
10000 desét tísoč


ên évro [éwro] (mask.)
ên cênt

dvá évra
dvá cênta

tríje évri
tríje cênti

štírje évri
štírje cênti

pét évrov
[éwrow]
pét cêntov


Inga kommentarer: