Slovenska A1 • Textläsning • Text 20
Desét krón je dvésto pétdeset tólarjev.

Tísoč tólarjev je štírideset krón.

Stó krón je pa dvá tísoč pétsto tólarjev.


Komentarji

Den svenska valutan, króna, är naturligtvis feminin eftersom den slutar på a. Genitiv plural, som ju används efter räkneord från fem och uppåt, bildas i femininum och neutrum genom att böjningsändelsen tas bort så att bara stammen blir kvar.

êna knjíga en bok
pét knjíg [knjík] fem böcker

êna žénska en kvinna
šést žénsk sex kvinnor

êna híša ett hus
sédəm híš sju hus

êno jézero en sjö
ósəm jézer åtta sjöar

êno jábołko ett äpple
devét jábołk nio äpplen

To je êna króna (sing. + nominativ sing.)
To sta dvé króni (dual + nominativ dual)
To so trí króne (plur. + nominativ plur.)
To so štíri króne (plur. + nominativ plur.)
To je pét krón (sing. + genitiv plur.)

To je êno mésto (sing. + nominativ sing.)
To sta dvé mésti (dual + nominativ dual)
To so trí mésta (plur + nominativ plur.)
To so štíri mésta (plur. + nominativ plur.)
To je pét mést (sing. + genitiv plur.)


Inga kommentarer: