Slovenska A1 • Textläsning • Text 2
Kdó je tó?
To je Pétər.
To je Pétər Novák.

Kdó je tó?
To je Nína.
To je Nína Novák.


Nytt ord

kdó [gdó] vem


Kommentarer

I slovenskan, precis som i svenskan, kan inte tonande och tonlösa konsonanter uttalas intill varandra. Vi uttalar t.ex. havsörn som [hafsörn] därför att [v] är tonande medan [s] är tonlöst. Det tonande [v] uttalas då i stället som den tonlösa motsvarigheten [f]. På samma sätt uttalas slovenskans kdó vem som [gdó] därför att [k] är tonlöst, medan [d] är tonande. Det tonlösa [k] uttalas då i stället som den tonande motsvarigheten [g]. I slovenskan är det alltid så att den sista konsonanten i en grupp avgör hur föregående konsonant(er) skall uttalas.

ó uttalas ungefär som svenskt långt å. uttalas ungefär som svenskans , men läpparna är aningen mera slutna så att öppningen blir ännu lite mindre.

Pétər uttalas nästan på samma sätt som i svenskan. Skillnaden ligger i att vokalen ə uttalas som den engelska obestämda artikeln a. Bokstaven ə används dock endast i läroböcker. I normal slovensk text skrivs i stället e.
Inga kommentarer: