Slovenska A1 • Textläsning • Text 30
Gospód iz Slovénije je Slovénəc.
Gospá iz Slovénije je Slovénka.
Slovénci in Slovénke živíjo v Slovéniji.
Slovénci govoríjo slovénsko.

Gospód iz Švédske je Švéd.
Gospá iz Švédske je Švédinja.
Švédi in Švédinje živíjo na Švédskəm.
Švédi govoríjo švédsko.

Gospód iz Norvéške je Norvežán.
Gospá iz Norvéške je Norvežánka.
Norvežáni in Norvežánke živíjo na Norvéškəm.
Norvežáni govoríjo norvéško.

Gospód iz Dánske je Dánəc.
Gospá iz Dánske je Dánka.
Dánci in Dánke živíjo na Dánskəm.
Dánci govoríjo dánsko.

Gospód iz Fínske je Fínəc.
Gospá iz Fínske je Fínka.
Fínci in Fínke živíjo na Fínskəm.
Fínci govoríjo fínsko.

Gospód iz Ánglije je Angléž.
Gospá iz Ánglije je Angléžinja.
Angléži in Angléžinje živíjo v Ángliji.
Angléži govoríjo angléško.


Nove besede

slovénsko (på) slovenska
Švédinja svenska (om kvinna)
švédsko (på) svenska
Norvéška Norge
Norvežán norrman
Norvežánka norksa (om kvinna)
norvéško (på) norska
Dánska Danmark
Dánəc dansk (om man)
Dánka danska (om kvinna)
dánsko (på) danska
Fínska Finland
Fínəc finne, finländare
Fínka finska, finländska
fínsko (på) finska
Ánglija England
Angléž [aŋgléš] engelsman
Angléžinja engelska (om kvinna)
angléško (på) engelska

Komentarji

Substantiv som betecknar person med viss nationalitet finns alltid i en maskulin och en feminin form. I plural används den maskulina formen för att syfta på hela befolkningen.

Slovénci živíjo v Slovéniji.
Slovenerna bor i Slovenien.

När man vill uttrycka att någon talar ett visst språk används på slovenska ett adverb för att beteckna språket. I svenskan använder vi i stället ett substantiv.

Andrèj govorí švédsko.
Andrej talar svenska.

Adverbet har samma form som adjektivet i neutrum, och slutar alltså på -o. På slovenska säger man alltså att Andrej talar på ett svenskt sätt.

I denna text inträffar på två ställen assimilation över ordgräns i ordgruppen brát živí som uttalas [brádživí].

Inga kommentarer: