Slovenska A1 • Textläsning • Text 34
Denna text är inspirerad av texterna på sidorna 42-43 i läroboken Slovénska beséda v žívo (Det slovenska ordet live, 1998) av Andreja Markovič, Danuša Škapin, Katarina Rigler Šilc och Špela Kajič Kmetič.


V kavárni

Míha: Žívijo.
Maríja: Žívijo. Kakó si?
Míha: Dôbro. Pa tí?
Maríja: V rédu, ámpak imám zeló velíko déla.
Míha: Gréva na kávo? A imáš čás?
Maríja: Já, sevéda. Túkaj blízu poznám zeló dôbro kavárno.

Natákar: Dóbər dán. Želíte, prósim?
Maríja: Bélo kávo in vêlik pomaránčni sók, prósim.
Míha: Mêni pa čŕno kávo in velíko rádensko.
Natákar: Še káj?
Maríja: Nê, hvála. To je vsê.

Natákar: Izvólite.
M. in M.: Hvála lépa.

Míha: Mmm. Tále káva je dôbra.
Maríja: Jáz bom pa nájprej sók. Zeló səm žèjna.
Míha: Kákšən je sók? A je dóbər?
Maríja: Já, sók je zeló dóbər in zeló hláden. Kákšna je pa káva?
Míha: Dôbra, sevéda.

Míha: Račún, prósim.
Natákar: Izvólite.
Míha: Kóliko stáne vsê skúpaj?
Natákar: Štíristo šéstdeset tólarjev.
Míha: Túkaj imáte pétsto tólarjev. Hvála lépa.
Natákar: Hvála vám.


Nove besede

délo arbete
sevéda naturligtvis
blízu nära, i närheten
želí önskar
prósim eng. please
béla káva kaffe med mjölk
mêni (dativ) till, åt, för mig
pomaránčni apelsin-
rádenska mineralvatten ung. ramlösa
šê mera, ytterligare
vsê [usê] allt
izvólite varsågod
tále den här
bo kommer att, skall; här: tar
žêjən törstig
kákšən hurdan, hur
hládən kall
račún nota, räkning
stáne kostar
vám (dativ) till er


Komentarji

Vissa uttryck följs av person i dativ, bl.a. hvála tack. Man brukar säga att sådana uttryck styr dativ. Man kan ju resonera så att tacket framförs till personen i fråga. Pronomenet vám till er är alltså en dativform.

Även mêni för mig är en dativform och används här vid beställning.

Efter alla ord som uttrycker mängd, t.ex. velíko mycket, skall det följande ordet, dvs. det som mäts, stå i genitiv, t.ex. velíko déla mycket arbete, där déla är genitivform av det neutrala substantivet délo arbete.
Inga kommentarer: