Slovenska A1 • Textläsning • Text 38
Zájtrk

Natáša: – Jánez, a skúham kávo?
Jánez: – Já, prósim. Jáz pa lahkó priprávim mízo. Imáva máslo, marmeládo, sír in súho salámo.
Natáša: – A imáva mléko?
Jánez: – Míslim, da nê.
Natáša: – Jáz ráda píjem kávo z mlékom
Jánez: – Lahkó grém v trgovíno. Rábiva túdi krúh. Za zájtrk imám rád svéž krúh z marmeládo.

Nove besede

zájtrk [zájtərk] frukost (za för, jútro morgon)
lahkó kan, det är möjligt
priprávi < gör i ordning, förbereder
míza bord
priprávi mízo dukar
marmeláda marmelad
súh
torr (här snarare: torkad)
saláma påläggskorv
mísli > tror, tänker, tycker jfr. eng. think)
z / s (+ instr.) med
rábi > behöver
za (+ ack.) för, till
svéž [svéš] färsk
Inga kommentarer: