Slovenska A1 • Textläsning • Text 9
Pétər je déčək.
Túdi Ríhard je déčək.
Pétər in Ríhard sta déčka.

Ali so Pétər, Ríhard in Mílan déčki?
Nê, samó Pétər in Ríhard sta déčka.
Mílan ní déčək. Môški je.

Nína je déklica.
Túdi Matêja je déklica.
Nína in Matêja sta déklici.

Ali so Nína, Matêja in Alénka déklice?
Nê, samó Nína in Matêja sta déklici.
Alénka ní déklica. Žénska je.

Pétər in Ríhard sta déčka.
Pétər in Ríhard sta Mílanova sinôva.
Sta túdi Alénkina sinôva.

Nína in Matêja sta déklici.
Nína in Matêja sta Alénkini hčérki.
Sta túdi Mílanovi hčérki.

Pétər je otrôk.
Túdi Nína je otrôk.

Déčək je otrôk.
Túdi déklica je otrôk.

Pétər in Nína sta otrôka.
Ríhard in Matêja sta túdi otrôka.
Pétər, Nína, Ríhard in Matêja so otrôci.

Nove besede

otrôk barn
samó bara, endast

Komentarji

Slovenskan har inte bara singular och plural som de flesta språk, utan dessutom en särskild form för att markera två, s.k. dual.

Verbet vara har följande presensformer i tredje person.

3 pers singular
han, hon, den, det är

3 pers plural
de är

3 pers dual
stá de två är

Substantiv, adjektiv och pronomen har följande ändelser.

Maskulinum singular: Ø
Maskulinum plural: -i
Maskulinum dual: -a

Femininum singular: -a
Femininum plural: -e
Femininum dual: -i

-Ø innebär att ingen ändelse läggs till och att ordet därför slutar på konsonant.

Följande ord kan tjäna som exempel.

Mask
déčək pojke (sing)
déčki pojkar (plur)
déčka två pojkar (dual)

Fem
déklica flicka (sing)
déklice flickor (plur)
déklici två flickor (dual)

Vissa korta maskulina ord får en förlängning i plural och dual genom att ett extra -ôv- läggs till före ändelserna.

Mask
sín son (sing)
sinôvi söner (plur)
sinôva två söner (dual)

Ordet otrôk barn är oregelbundet i plural. Pluralformen otrôci innehåller en rest av en konsonantväxling som inträffade i äldre tiders språk, då k blev till c före ändelsen -i. Det är samma typ av fenomen som i svenskans gå, gick där g uttalas [j] före i.

Mask
otrôk barn (sing)
otrôci barn (plur)
otrôka två barn (dual)

Inga kommentarer: