Slovenska A1 • Textläsning • Text 8
Pétər je Mílanov sín.
Pétər je túdi Alénkin sín.

Túdi Ríhard je Mílanov in Alénkin sín.

Mílan je Pétrov ôče.
Mílan je túdi Ríhardov ôče.
Mílan je túdi Nínin in Matêjin ôče.

Nína je Mílanova hčérka.
Túdi Matêja je Mílanova hčérka.

Nína je túdi Alénkina hčérka.
Túdi Matêja je Alénkina hčérka.

Alénka je Nínina in Matêjina máti.
Alénka je túdi Pétrova in Ríhardova máti.


Nôve beséde

sín son
ôče far
hčérka dotter
máti mor


Komentarji

I slovenskan uttrycks ägare med en särskild possessiv form. Maskulina ord bildar denna possessiva form med ändelsen -ov, medan feminina ord bildar denna form med ändelsen -in, t.ex. Mílanov sín Milans son, Alénkin sín Alenkas son.

Vissa maskulina ord som har en vokal i sista stavelsen i ordets grundform tappar denna vokal så snart en ändelse läggs till. Vokalen finns helt enkelt bara i den ändelselösa grundformen för att det inte skall bli alltför svårt att uttala konsonanterna som finns sist i ordet. En sådan vokal brukar kallas flyktig vokal och markeras i grammatiken gärna med en liten ring eller ett streck under den aktuella vokalen. I svenskan har vi t.ex. fågel → fåglar, gammal → gamla. I slovenskan är det framför allt ə som fungerar som flyktig vokal, men även a förekommer i en del ord, t.ex. Pétər, possessiv form: Pétrov.

Ett v som inte följs av vokal uttalas nästan som engelskt [w], men utan engelskans kraftiga läpprundning, t.ex. Mílanov [mílanow], Pétrov [pétrow] men Mílanova [mílanova], Pétrova [pétrova].

Den possessiva formen böjs vidare så att den får den feminina ändelsen -a om det ägda objektet är feminint, t.ex. Mílanova hčérka Milans dotter, Alénkina hčérka Alenkas dotter.

Manlig ägare
maskulint föremål: Mílan-ov ávto
feminint föremål: Mílan-ov-a híša

Kvinnlig ägare
maskulint föremål: Alénk-in ávto
feminint föremål: Alénk-in-a híša
Inga kommentarer: