Slovenska A1 • Textläsning • Text 7
Ríhard Novák je déčək.
Túdi Pétər je déčək.
Ámpak Mílan Novák ní déčək.
Mílan Novák je môški.

Matêja Novák je déklica.
Túdi Nína je déklica.
Ámpak Alénka Novák ní déklica.
Alénka Novák je žénska.

Ali je Pétər déklica?
Nê, Pétər ní déklica. Déčək je.

Ali je Alénka môški?
Nê, Alénka ní môški. Žénska je.

Ali je Matêja déčək?
Nê, ní déčək. Déklica je.

Ali je Mílan žénska?
Nê, ní žénska. Môški je.

Ali je Alénka déklica?
Nê, Alénka ní déklica. Žénska je.

Ali je Mílan déčək?
Nê, ní déčək. Mílan je môški.


Nôve beséde

déčək pojke
ámpak men
déklica flicka


Komentárji

Vissa ord är mindre betonade än andra. I slovenskan är som regel verbformerna av verbet biti vara helt obetonade. Sådana obetonade ord har en tendens att inte stå först i en mening. Dessutom används inte personliga pronomen om de inte är betonade. Om man redan vet vem det handlar om behövs alltså inget pronomen. Därav får man meningar som t.ex.

Déčək je.
Han är pojke.
Inga kommentarer: