Slovenska A1 • Textläsning • Text 6
Alénka Novák rêče: – Jáz səm Slovénka.
Nína Novák rêče: – Túdi jáz səm Slovénka.
Matêja Novák rêče: – Túdi jáz səm Slovénka.
Alénka, Nína in Matêja Novák rêčejo: – Mí smo Slovénke.

Mílan Novák je môški.
Alénka Novák pa ní môški.

Alénka Novák je žénska.
Mílan Novák pa ní žénska.


Nôve beséde

rêče säger
môški man (jfr. móž make)
pa och, men
är inte
žénska kvinna (jfr. žêna hustru)


Komentárji

Verbet vara är i slovenskan, precis som i de flesta språk, oregelbundet. Regelbundna verb böjs på ett annat sätt. Presensformerna ser ut så att verben i 3:e person singular inte har någon ändelse alls. Denna form är alltså lika med verbets stam. I 3:e person plural har alla regelbundna verb ändelsen -jo.

Presens 3:e person singular:
rêče (han, hon) säger

Presens 3:e person plural:
rêčejo (de) säger

ô uttalas med mycket öppna läppar, ungefär som mitt emellan å och a i t.ex. rock och brak.

č uttalas ungefär som standardsvenskans rts i t.ex. fortsätta.

š uttalas ungefär som standardsvenskans rs i t.ex. fors.

ž uttalas ungefär som franskans j i t.ex. journal, alltså som en tonande motsvarighet till š. Ljudet förekommer även i enstaka engelska ord, t.ex. pleasure som med slovensk fonetisk skrift skulle bli [plêžə].

Verbet vara har särskilda negerade former.

Presens 3:e person singular:
je är är inte

Inga kommentarer: