Slovenska A1 • Textläsning • Text 5
Mílan Novák: – Jáz səm Slovénəc.
Pétər Novák: – Túdi jáz səm Slovénəc.
Ríhard Novák: – Túdi jáz səm Slovénəc.
Mílan, Pétər in Ríhard Novák: – Mí smo Slovénci.

Alénka Novák je Slovénka.
Túdi Nína Novák je Slovénka.

Ali je túdi Matêja Slovénka?
Já, túdi Matêja je Slovénka.

Alénka, Nína in Matêja Novák so Slovénke.


Nya ord

jáz [jás] jag
səm (jag) är
vi
smô (vi) är
pa och
Slovénka slovenska


Kommentarer

Slovenska verb har ytterligare böjningsformer. Verbet vara heter i

1 person singular:
(jáz) səm jag är

1 person plural:
(mí) smo vi är

Pronomenet jáz jag uttalas naturligtvis [jás] eftersom en tonande konsonant uttalas tonlöst sist i ett ord.

Ord som betecknar en kvinna har nästan alltid en annan form än motsvarande ord som betecknar en man. Ofta slutar den kvinnliga motsvarigheten på -ka, medan den manliga ibland slutar på -əc. Jämför t.ex. Slovén|əc sloven Slovén|ka slovenska.

Ord som betecknar kvinnor bildar plural genom att byta ut singularformens -a mot -e, t.ex. Slovénk|a (en) slovenskaSlovénk|e slovenskor.
Inga kommentarer: