Slovenska A1 • Textläsning • Text 4
Mílan Novák je Slovénəc.
Ali je túdi Pétər Novák Slovénəc?
Já, Pétər Novák je túdi Slovénəc.

Je túdi Ríhard Slovénəc?
Já, túdi Ríhard je Slovénəc.
Mílan, Pétər in Ríhard so Slovénci.


Nya ord

Slovénəc sloven
ali markerar fråga
ja
túdi också, även
so (de) är
in och


Kommentarer

Observera att ord som betecknar person med viss nationalitet skrivs med stor begynnelsebokstav på slovenska, t.ex. Slovénəc sloven.

Slovenskans c uttalas som ts.

En fråga som skall besvaras med ja eller nej inleds i slovenskan ofta med ordet ali. Detta lilla ord har helt enkelt till funktion att markera att det som följer är en fråga. Det måste inte användas, det går alltså lika bra utan.

Slovenskans u uttalas som svenskans o i t.ex. bo.

I slovenskan böjs verb i betydligt fler former än i svenskan. Verbet je är används om subjektet står i singular. Om subjektet består av flera ord eller ett ord som står i plural används i stället formen so (de) är. Dessa verbformer är som regel obetonade i den mening där de ingår. De uttalas i stället tätt tillsammans med närmaste större ord.

Även slovenska substantiv har långt fler former än svenska. Ord som betecknar män bildar plural med ändelsen -i, t.ex. Slovénәc (en) sloven, Slovénci slovener.

I vissa ord som i grundformen innehåller vokalen ə före sista konsonanten faller denna vokal bort när man lägger till en ändelse. Att ə försvinner i böjda former markeras ibland i ordlistor och grammatikor med en liten ring under ə, men eftersom det inte är tekniskt möjligt här på bloggen markeras vi det inte här, t.ex. Slovénəc. En vokal som försvinner på det här sättet kallas flyktig vokal. Flyktig vokal förekommer i de flesta språk, även i svenskan, t.ex. fågəl, fåglar.

Inga kommentarer: